Ngày 21.3.2010, khi cả nước nhộn nhịp tổ chức Lễ hội kỷ niệm 1970 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng thì “nước lạ” kế bên cũng tổ chức “Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân” tại Đông Hưng (thành phố giáp giới với cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam). Nhưng đặc biệt là trong vài năm nay, cụ thể là từ năm 2008 đến nay “Miếu Hội Phục Ba Tướng Quân” có sự tham dự “âm thầm” của Đoàn Nghệ Thuật Việt Nam ....

Sự tham dự của Đoàn Nghệ Thuật Việt Nam được báo đài Trung Cộng ca ngợi là “hiện tượng văn hóa” thể hiện sự hợp tác giao hảo ngày càng đậm tình của Việt Nam.


http://nghiathuc.wordpress.com/2010/...ong-h%C6%B0ng/
censored.gif

Còn lại nếu muốn biết ý nghĩa hành động tế Mã Viện này, thì hãy đọc Dương thu Hương viết về chiến tranh phái bắc 1979

Một hành động khiêu chiến của nhà nước TQ, mua chuộc dân tộc thiểu số biên giới VN, để sẽ là tay sai cho mình trong những ý đồ tương
lai