QUOTE
Nguyễn Xuân Thủy: Đúng là khi đọc kinh sách ở trạng thái thiền định chúng ta sẽ có những cái biết ngoài những ngôn từ mô tả bởi kinh sách sâu sắc hơn nhiều khi đọc lướt.

Em có được trải nghiệm này khi đánh máy lại cuốn "Kinh Kim Cang Giảng Nghĩa" của Giang Vị Nông cuốn này xuất bản từ năm 1972 bản tiếng việt hiện không thấy có ở nhà sách. Đây là cuốn sách rất hay luận về Kinh kim cang xin chia sẻ với cả nhà ở đây (@click here)


NVT2002: đã chuyển mã Unicode như bản cập nhật dưới đây