Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Ancient Scrolls From Viet Nam
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện địa chỉ
xanh
Wow trang web này nhiều tranh đẹp thật đấy. Hồi trước em cũng có xem một số tranh vẽ có phong cách tương tự (hổ, đại bàng, rồng đều khác bây giờ) ở bảo tàng Mỹ thuật. Lúc đầu không tin là tranh được vẽ từ lâu như thế vì khổ giấy khá to, có cái phải rộng 50cm, dài 1,5m. Hỏi cô trông bảo tàng ở đấy thấy bảo là bảo tàng chỉ trưng bày đồ "xịn". Hè hè, phục các bậc tiền bối quá xá artist.gif
Quán nước đầu làng Ven > Thư viện làng Ven > Thư viện địa chỉ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.