Để gõ chữ Việt nhanh hơn trên máy vi tính, xin giới thiệu đến bạn nhu liệu gõ WinVNKey http://winvnkey.sf.net có cài sẵn phương pháp gõ tắt Tubinhtran.
Nghĩa là gõ chữ tắt trên bàn phím mà màn hình máy vi tính vẫn hiện ra chữ Việt bình thường.

Đây là phương pháp gõ tắt một số phụ âm đầu, phụ âm cuối và dùng 52 vần tắt ngắn gọn tượng trưng cho 52 vần Việt. Những vần tắt này rất dễ nhớ vì gần giống vần Việt và có hệ thống.

Thời gian gõ giảm được khoảng 30% khi chỉ dùng phương pháp gõ Tubinhtran trong WinVNKey.
Thời gian gõ giảm được nhiều hơn nữa nếu cài thêm các qui ước gõ tắt của riêng mình vào WinVNKey.

Xin xem bài “ Một phương pháp mới để gõ nhanh chữ Việt trong WinVNKey ” ở đường dẫn:
http://vietpali.sourceforge.net/binh/WinVNKey-Tubinhtran.mht

Rất mong nhận được góp ý của bạn.

Nếu đường dẫn trên không như ý, xin bạn thử 1 trong 2 đường dẫn khác:
http://vietpali.sourceforge.net/binh/WinVNKey-Tubinhtran.doc
http://users.tpg.com.au/binh54//WinVNKey-Tubinhtran.doc