Bưng một chén nước đầy đến tận miệng, đi lại trong 3h liên tục, không được để bị đổ ra ngoài dù chỉ 1 giọt.
Mời các bạn vào xem Livestream từ 9h00 - 12h00 ngày 8/8/2018
Thiền Việt nam