Xin chào các bác cao nhân trong diễn đàn ta cho em hỏi :

- Chử Đạo thuần chất VN ta có tự bao giờ ? Sự hình thành của nó có từ bao giờ trong ngôn ngữ của Việt Tộc ? confused1.gif

Em Xin đa tạ các bác trước ! iswear.gif iswear.gif iswear.gif