Cháu mới đọc đến cái này :
http://dantri.com.vn/c728/s728-573313/gan-...em-chat-doc.htm
Công nhận ngày xưa cụ giỏi quá, rất ít đề tài mà cụ còn viết được "Trinh thám An Nam". Bây giờ bọn nhà văn như chúng cháu chịu nhận là shit văn rồi.