Đầu tiên máy em cài kái chương trình này.
Em muốn remove đi kài lại add máy tính em đang sử dụng vào hệ thống . Nhưng nó lại báo là có bản khác đang chạy nên không cho remove
[:(] chả biết là chương trình nào đang chạy cả [r33)] Vào hẳn add and remove trong cotrorl panel nó vẫn báo thế. Pó tay luôn.

EM tức lên xoá luôn chương trình kài ra ở ổ C chỗ Program Files, vào Regitry del hết các key có liên quan đến Lomein. Nhưng mà vẫn không được.
Khi khởi động bây h nó báo là
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/quyetlan/1.jpg
Khi chạy file setup cài lại thì nó báo là :
http://www9.ttvnol.com/uploaded2/quyetlan/2.jpg
EM bó tay luôn rồi các bác ah. Chả biết chương trình này nó chạy như thế nào nữa
Bác nào biết chỉ dùm em cách remove toàn bộ để em cài lại với. EM đang cần lắm ah.