Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của anhhungxalo
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 2 Ball Pool 9 pts  2 / 22 433
2 3D Tetris 368 pts  3 / 6 53
3 Balancing Bubbless 5 pts  9 / 11 76
4 Ball Eat 3,520 pts  1 / 10 486
5 Beer Golf 74 pts  2 / 8 144
6 Blocks 9,100 pts  42 / 49 8,805
7 Breakout 18,750 pts  2 / 12 63
8 Bubble Shooter 165,900 pts  8 / 27 1,875
9 Chain Letters 2,130 pts  11 / 11 1,451
10 City Jumper: NY Bonus Edition 4 pts  5 / 10 54
11 Coast Threat 4,980 pts  2 / 4 13
12 Collapse 1,513 pts  25 / 43 2,856
13 Color Reactor 2 5,435 pts  16 / 22 1,597
14 Counting The Stars 71 pts  13 / 15 92
15 Crazy Cube 999 pts  14 / 14 107
16 Diver Duck 3 pts  4 / 4 20
17 Domino Pressure 8 pts  22 / 26 558
18 Dont Let Go 6,329 pts  13 / 18 337
19 Egg Maze 400 pts  14 / 15 202
20 Flysui 1 pts  2 / 3 8
21 Frog Mania 2,010 pts  15 / 16 144
22 Mahjong Connect 1,435 pts  5 / 12 960
23 Mahjongg 2 102,330 pts  5 / 19 19,374
24 Mind Your Marbles 9,400 pts  11 / 20 1,046
25 Moebius Syndrome 104 pts  4 / 12 317
26 Rebound 185 pts  1 / 3 33
27 Snake 3,246 pts  1 / 29 1,290
28 Snake 3 1,709 pts  1 / 11 398
29 Soap Bubble -- pts  4 / 4 13
30 Spanish 21 365 pts  1 / 1 4
31 Super Mario Rampage 6,820 pts  1 / 4 22
32 Wack N Egg 21 pts  2 / 6 15
33 Zoo Keeper 50,700 pts  1 / 15 727
Thống kê cá nhân

anhhungxalo
Số lần về nhất : 7
Số lần về nhì : 6
Số lần về ba : 1
Lọt vào "Top 10" : 8
Số trò chơi đã tham gia của anhhungxalo: 33
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC