Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Caray Snake Điểm cao
Mô tả: Caray Snake is a variation on the classic arcade game Snake where your tail gets longer with each object eaten, and you must avoid running into your tail. What makes this game different is you move the snake only one square at a time.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 hồn nhiên như hơi thở 78,650 pts 10-12-2008 @ 03:21 PM
2 Tit 78,650 pts trò này tính điểm như dở hơi ý. Chơi liền 1 lèo không hỏng lần nào thì lại thấp điểm hơn là chết 3 lần. Vớ vẩn 18-12-2008 @ 02:32 AM
3 Evil 78,550 pts 04-12-2008 @ 02:45 PM
4 BacBIM 59,510 pts 01-10-2013 @ 04:00 PM
5 PLN 58,270 pts 10-12-2008 @ 09:09 PM
6 Ifritam 53,130 pts 26-10-2005 @ 10:59 PM
7 nicochiphai 52,840 pts 03-12-2008 @ 10:50 PM
8 grass 43,650 pts 26-10-2005 @ 10:34 PM
9 Mặc Lan 19,040 pts 03-12-2008 @ 11:00 PM
10 mưa 4,480 pts 25-10-2005 @ 07:40 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 30 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 29 | Giấu mặt : 1 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC