Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Lines Điểm cao
Mô tả: Can you make 4 rows ?
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

3 Trang  1 2 3 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Tit 13,170 pts Chơi mãi mới chết, sợ thế... 18-04-2006 @ 09:02 AM
2 CAM 12,180 pts chán... 20-04-2006 @ 10:43 PM
3 phatastic 7,770 pts hết kiên nhẫn :( 16-04-2006 @ 02:37 AM
4 Hoang Yen 7,160 pts 15-04-2006 @ 05:41 AM
5 Phởn 7,010 pts 13-05-2006 @ 01:52 PM
6 Evil 6,410 pts 17-11-2007 @ 05:12 PM
7 soctettoc 5,880 pts 22-04-2006 @ 09:18 PM
8 Trăng 5,740 pts 14-04-2006 @ 10:45 PM
9 Tiểu Vũ 4,900 pts 14-04-2006 @ 06:47 PM
10 BacBIM 3,700 pts 28-09-2013 @ 10:42 PM

3 Trang  1 2 3 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 12 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 12 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC