Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Hexxagon Điểm cao
Mô tả: Flip and multiply your pieces to take over the computer.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

4 Trang  1 2 3 > » 

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Hoang Yen 58 pts Thắng tuyệt đối ! sp_ike.gif 13-11-2005 @ 10:14 AM
2 tieuhaidong 58 pts Té ra là thế sp_ike.gif 14-11-2005 @ 04:47 PM
3 mth 58 pts Tưởng gì laugh.gif 27-11-2005 @ 09:01 PM
4 x 56 pts 18-11-2005 @ 01:47 AM
5 BBC 49 pts 09-11-2005 @ 06:27 PM
6 nptruong 47 pts 02-11-2005 @ 07:24 PM
7 Sir_Reb 46 pts 29-07-2008 @ 02:18 AM
8 Tiểu Vũ 43 pts 13-10-2005 @ 09:56 AM
9 Trăng 43 pts 13-11-2005 @ 02:43 AM
10 grass 40 pts 15-10-2005 @ 03:52 AM

4 Trang  1 2 3 > » 

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 16 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 16 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC