Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của toetoetoe
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 6,900 pts  8 / 19 167
2 3D Car Driver 10 pts  16 / 16 72
3 4 Wheel Madness 1,090 pts  3 / 12 68
4 Alien 20 pts  18 / 18 56
5 Alloy Arena 1,725 pts  12 / 14 136
6 Anchor Ball 67 pts  2 / 11 57
7 Apple Eater 185 pts  16 / 19 132
8 Aqua Massaqua -- pts  15 / 15 113
9 Aquarium Sprengischen 612 pts  5 / 10 62
10 Arachnid Falls 2,070 pts  10 / 11 44
11 Arcade Animals 3 74 pts  9 / 13 85
12 Art Thief 53,700 pts  9 / 10 61
13 Attack of the Sprouts 640 pts  8 / 8 117
14 Ball Eat 180 pts  10 / 10 486
15 Beach Bobbing Bob 2 pts  19 / 23 488
16 Bike Mania on ICE 1,229 pts  3 / 13 89
17 Bloc Smart 2,363 pts  5 / 5 70
18 Block Down 20 pts  8 / 8 50
19 Bola 225 pts  8 / 8 62
20 Bomby Bomy 500 pts  12 / 14 175
21 Brainbots 1,480 pts  8 / 10 56
22 Brainy Smurfs Bad Day 4 pts  7 / 8 80
23 Busy Burger -- pts  6 / 6 105
24 Call of Duty 2 13 pts  17 / 17 54
25 Caray Snake 1,310 pts  11 / 12 179
26 Catapult -50 pts  10 / 10 47
27 Cheese Hunt 3,690 pts  2 / 8 91
28 Condom 350 pts  5 / 12 80
29 Cone Crazy 240 pts  6 / 8 56
30 Conveyor 250 pts  8 / 11 48
31 Crazy Closet -184 pts  41 / 41 454
32 Crazy Cube 18,601 pts  7 / 14 107
33 Crazy Keepups 11 pts  11 / 15 72
34 Crystal Clear 2,772 pts  11 / 12 94
35 Cubis 2 : Arcade 14,465 pts  7 / 8 62
36 Dare Devil 4,800 pts  5 / 5 24
37 Distraction 4,596 pts  6 / 6 17
38 Double Wires 90 pts  6 / 8 48
39 Dragonfly 560 pts  6 / 7 39
40 Fish Shooter 340 pts  5 / 8 34
41 Fishing Impossible -- pts  8 / 8 18
42 Fishy -- pts  8 / 9 51
43 Flash Invaders 2 128 pts  8 / 11 120
44 Flash Strike 792 pts  6 / 6 41
45 Fridge Raiders 10 pts  2 / 2 7
46 Frog Mania 2,135 pts  13 / 16 144
47 Fun with Lemons 18 pts  1 / 7 56
48 Gafoor The Gadha 15 pts  5 / 6 38
49 Gastetribune 12 pts  3 / 3 15
50 GoGo Pogo 900 pts  7 / 7 35
51 Gopher It 1,785 pts  2 / 3 10
52 Greedy Smurfs Bakeries 159 pts  3 / 6 28
53 Hero Zymbols 13,420 pts  3 / 3 11
54 Hot Water 1,100 pts  9 / 9 163
55 HyperSphere 7,570 pts  3 / 3 11
56 Irritating Game 20 pts  5 / 7 196
57 Jumping Bananas 17,380 pts  6 / 7 75
58 Jungle Monkey 300 pts  2 / 2 22
59 Kaizen Racing 32,905 pts  3 / 4 32
60 Lines 7 pts  20 / 21 320
61 LiNES 143 pts  4 / 6 32
62 Mind Me Bloody Beer 38 pts  4 / 7 38
63 Missile Maze -- pts  3 / 4 31
64 Moebius Syndrome 10 pts  11 / 12 317
65 Monkey Dude 80 pts  1 / 1 4
66 Ninja - Pirate Cave Raid 1,426 pts  3 / 4 27
67 Nude Runner 430 pts  9 / 9 56
68 Piss Off 5,255 pts  3 / 9 40
69 Planarity 264 pts  4 / 5 23
70 Prehistoric 875 pts  4 / 4 32
71 Quibeland 9,300 pts  5 / 7 26
72 Qwerty 23,010 pts  8 / 9 38
73 Rag Doll Avalanche 2 78 pts  2 / 3 21
74 Red Bull FluTag 108 pts  2 / 5 63
75 Santa Copter 83,600 pts  5 / 5 36
76 Seconds Of Madness 109 pts  5 / 5 47
77 Snake 369 pts  19 / 29 1,290
78 Snake + 27 pts  3 / 6 47
79 Snake 3 74 pts  7 / 11 398
80 Spin Balls 164 pts  9 / 10 112
81 Sports Smash 29,600 pts  14 / 14 243
82 Squadron Angel 10,354 pts  5 / 7 50
83 Square Bear Reversi 7,727 pts  11 / 21 896
84 Squares 2 1,638 pts  12 / 13 154
85 Stress Relief Paintball 8,990 pts  3 / 23 954
86 Swoopa 4,295 pts  5 / 5 36
87 Tatto Artist 280 pts  9 / 9 51
88 Tetris 40,239 pts  6 / 15 1,178
89 Time for Trouble! 1,170 pts  4 / 8 89
90 Tiny Creatures 352 pts  6 / 6 34
91 Tire Toss 442 pts  2 / 8 457
92 Tomato Fun 800 pts  3 / 6 43
93 Toon Shift 104,120 pts  6 / 8 57
94 Trail Blazer -- pts  13 / 15 50
95 Triclops 30,430 pts  9 / 12 130
96 Turbocharged Penguins! 136 pts  6 / 6 45
97 Twisted Nipples 587 pts  5 / 8 33
98 UFO 101 2,543 pts  5 / 11 397
99 Ultimate Snake -- pts  9 / 9 58
100 Xlight 320 pts  8 / 8 63
Thống kê cá nhân

toetoetoe
Số lần về nhất : 2
Số lần về nhì : 8
Số lần về ba : 13
Lọt vào "Top 10" : 57
Số trò chơi đã tham gia của toetoetoe: 100
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC