Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của mibaso
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Acne Be Gone 10,200 pts  10 / 20 155
2 Apple Eater 1,768 pts  11 / 19 132
3 Arachnid Falls 10,700 pts  4 / 11 44
4 Arcade Animals 64 pts  11 / 14 76
5 Arcade Animals 2 32 pts  12 / 14 64
6 Asteroids 2,580 pts  4 / 8 22
7 AutoMobil 33 pts  6 / 6 25
8 Balancing Bubbless 31 pts  5 / 11 76
9 Boat Blow 41 pts  5 / 6 32
10 Bomb Bandits 284 pts  3 / 6 34
11 Bomby Bomy 2,700 pts  9 / 14 175
12 Bunker 108 pts  15 / 17 279
13 Chain Letters 3,340 pts  8 / 11 1,451
14 Crazy Closet 102 pts  34 / 41 454
15 Driller 500 pts  7 / 18 166
16 Equilibrium 855 pts  1 / 5 26
17 Export Extreme 17,437 pts  3 / 4 9
18 Fisherman Sam 10,107 pts  5 / 14 414
19 Flying Dango 10,700 pts  2 / 2 9
20 Flysui -- pts  3 / 3 8
21 GoGo Pogo 3,755 pts  5 / 7 35
22 Gollums Rings 53 pts  5 / 5 10
23 Heineken! 3,300 pts  2 / 6 16
24 Highway Patrol 150 pts  6 / 7 19
25 Hollywood Buzz 300 pts  4 / 7 12
26 Jewel Thief 3,730 pts  5 / 6 43
27 Juggler 7,520 pts  3 / 4 6
28 Life Buoys 167 pts  3 / 4 10
29 Lost Your Marbles? 3,163 pts  2 / 4 21
30 Pacman 520 pts  21 / 22 1,935
31 Paint Ball 55 pts  7 / 8 28
32 Pharaohs Treasure 166,800 pts  6 / 8 55
33 Popoint 8 pts  2 / 2 4
34 Radial Pong 1,748 pts  9 / 16 193
35 Snake 1,861 pts  6 / 29 1,290
36 Snake 3 1,296 pts  2 / 11 398
37 Wack N Egg 1 pts  6 / 6 15
Thống kê cá nhân

mibaso
Số lần về nhất : 1
Số lần về nhì : 5
Số lần về ba : 5
Lọt vào "Top 10" : 20
Số trò chơi đã tham gia của mibaso: 37
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC