Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Beretta
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 4 Wheel Madness 767 pts  5 / 12 68
2 AeroPlane 30 pts  8 / 15 103
3 AiB 33,216 pts  3 / 20 224
4 Aim and Fire 1,115 pts  16 / 30 244
5 AquaField 47 pts  11 / 16 135
6 BarBQ Beef 760 pts  9 / 13 181
7 Barty 450 pts  10 / 14 204
8 Beaver Dive 2,600 pts  13 / 14 169
9 Bike Mania on ICE 808 pts  5 / 13 89
10 Billards 5,393 pts  24 / 29 1,708
11 Blocks 9,400 pts  38 / 49 8,805
12 Bubble Shooter 37,310 pts  16 / 27 1,875
13 Canyon Glider 420 pts  4 / 7 37
14 Catapult 200 pts  4 / 10 47
15 Catch Roo -- pts  14 / 14 47
16 Chopper Challenge 2,975 pts  2 / 22 234
17 Collapse 1,411 pts  32 / 43 2,856
18 Color-Rado 1,500 pts  6 / 18 136
19 Cone Crazy 300 pts  4 / 8 56
20 Conveyor 280 pts  7 / 11 48
21 Copter 1,101 pts  3 / 5 23
22 Crab Ball 8 pts  11 / 12 266
23 Crazy Closet 170 pts  4 / 41 454
24 Crazy Cube 14,371 pts  9 / 14 107
25 Cubis 2 : Arcade 21,425 pts  6 / 8 62
26 Dare Devil 9,400 pts  4 / 5 24
27 Distraction 6,726 pts  4 / 6 17
28 Dizzy 200 pts  8 / 13 242
29 Dogfight 22 pts  4 / 7 27
30 Dolphin 16,082 pts  2 / 8 34
31 Double Wires 105 pts  4 / 8 48
32 Egg Maze 1,600 pts  12 / 15 202
33 Endless Flight 723 pts  5 / 14 313
34 Fire At Will 5,250 pts  8 / 9 32
35 Flash Pegs 57 pts  17 / 22 236
36 Flash Strike 6,790 pts  3 / 6 41
37 Flatout Mini Game 306 pts  4 / 5 25
38 Fling The Candidate 153,000 pts  4 / 8 263
39 Frog Mania 3,280 pts  10 / 16 144
40 Greedy Smurfs Bakeries 123 pts  4 / 6 28
41 Grid Game 1,665 pts  14 / 19 216
42 Heineken! 2,300 pts  3 / 6 16
43 Hexxagon 34 pts  21 / 32 1,879
44 Hot Shots 143 pts  4 / 6 33
45 Irritating Game 36 pts  1 / 7 196
46 Iso-Infected 500 pts  9 / 15 61
47 JetPac 325 pts  5 / 5 52
48 JigSaw Puzzle Monkey 300 pts  6 / 6 29
49 Jungle Dave 100 pts  5 / 7 15
50 Matrix Dock Defense 1,500 pts  4 / 6 47
51 Missle Command 120 pts  2 / 2 4
52 Monster Munch 14,300 pts  1 / 13 102
53 Moon Cave 1,900 pts  1 / 2 14
54 Moon Lander 1,000 pts  1 / 11 79
55 Munchy Man 3,990 pts  6 / 6 26
56 Pacman 11,290 pts  13 / 22 1,935
57 Park The Caravan 707 pts  3 / 4 36
58 Pepsi Pinball 1,864,540 pts  6 / 9 34
59 POOM! 1,400 pts  3 / 4 37
60 Red and Blue 121 pts  3 / 5 64
61 Santa Copter 43,196 pts  1 / 5 36
62 Seconds Of Madness 115 pts  3 / 5 47
63 Smaugs Schatkist 1,223 pts  4 / 4 12
64 Snake 2,111 pts  4 / 29 1,290
65 Snake 3 6 pts  10 / 11 398
66 Soap Bubble -- pts  3 / 4 13
67 Space Ace 4,100 pts  4 / 5 19
68 Speed Biker 7,193 pts  4 / 6 51
69 Sports Smash 38,600 pts  13 / 14 243
70 Spy Hunter 1,000 pts  4 / 5 21
71 Square Bear Reversi 7,232 pts  14 / 21 896
72 Squares 2 4,130 pts  9 / 13 154
73 Squish 98 pts  9 / 10 42
74 Stress Relief Paintball 8,350 pts  4 / 23 954
75 Super Mario Rampage -- pts  4 / 4 22
76 Tetris 19,561 pts  8 / 15 1,178
77 The Collector 16,175 pts  13 / 13 64
78 The Return to Pearl Harbor 156 pts  5 / 5 10
79 The Viking 4,964 pts  4 / 7 43
80 Tire Toss 440 pts  4 / 8 457
81 Towers of Hanoi 57 pts  11 / 19 578
82 Tricky Clicky Ball 2 2 pts  2 / 2 9
83 Triclops 82,780 pts  8 / 12 130
84 Turbocharged Penguins! 142 pts  5 / 6 45
85 Twiddle Stix 42,000 pts  9 / 12 70
86 Ultimate Ping 215 pts  7 / 21 351
87 Vlax 2,382 pts  2 / 4 33
88 x227 54,647 pts  5 / 11 79
89 Xtreme Invaders 120 pts  2 / 2 9
Thống kê cá nhân

Beretta
Số lần về nhất : 5
Số lần về nhì : 6
Số lần về ba : 9
Lọt vào "Top 10" : 51
Số trò chơi đã tham gia của Beretta: 89
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC