Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Romeo
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 3D SuperBall 7 pts  4 / 9 56
2 Acne Be Gone 5,500 pts  17 / 20 155
3 AiB 13,332 pts  7 / 20 224
4 Arcade Animals 2 142 pts  7 / 14 64
5 Attraction 1,496 pts  11 / 18 126
6 Ball Toucher 926 pts  15 / 17 65
7 Beach Bobbing Bob 4 pts  18 / 23 488
8 Billards 7,996 pts  13 / 29 1,708
9 Blocks 9,600 pts  36 / 49 8,805
10 Bomber Bob 60 pts  11 / 11 58
11 Bow Hunter 1,050 pts  12 / 22 148
12 Brain Force 148,300 pts  6 / 22 290
13 Brainy Smurfs Bad Day 49 pts  4 / 8 80
14 Bubble Bugs 420 pts  10 / 10 77
15 Bubbles 403 pts  5 / 9 53
16 Caray Snake 440 pts  12 / 12 179
17 Catavacuum 448 pts  16 / 16 180
18 Chopper Challenge 2,193 pts  5 / 22 234
19 Classroom Fighter 790 pts  4 / 4 32
20 Conveyor 650 pts  4 / 11 48
21 Crazy Closet 152 pts  17 / 41 454
22 Endless Flight 623 pts  6 / 14 313
23 Fling The Candidate 180,000 pts  2 / 8 263
24 Greedy Smurfs Bakeries 58 pts  6 / 6 28
25 Grid Game 272 pts  19 / 19 216
26 Home Run 70 pts  10 / 24 496
27 Party Pals 180 pts  1 / 1 6
28 Pepsi Pinball 8,435,240 pts  1 / 9 34
29 Snake 1 pts  25 / 29 1,290
30 Snake + 20 pts  5 / 6 47
31 Snake 3 16 pts  9 / 11 398
32 Spy Hunter 2,150 pts  1 / 5 21
33 Square Bear Reversi 8,717 pts  5 / 21 896
34 Towers of Hanoi 54 pts  8 / 19 578
Thống kê cá nhân

Romeo
Số lần về nhất : 3
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 0
Lọt vào "Top 10" : 17
Số trò chơi đã tham gia của Romeo: 34
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC