Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Bờm
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 AiB 3,195 pts  15 / 20 224
2 Air Typer 34,220 pts  7 / 18 501
3 Americas Army 51,334 pts  29 / 41 344
4 AutoMobil 43 pts  4 / 6 25
5 Baby Boom 202,900 pts  4 / 16 538
6 Balancing Bubbless 80 pts  4 / 11 76
7 Ball Eat 1,390 pts  6 / 10 486
8 Barty 11,360 pts  1 / 14 204
9 Beat The Meter 280 pts  6 / 13 113
10 Boat Blow 317 pts  2 / 6 32
11 Bomb Bandits -- pts  6 / 6 34
12 Bubble Bust 11,629 pts  1 / 4 22
13 Bubble Shooter 5,760 pts  23 / 27 1,875
14 Bunker 33 pts  16 / 17 279
15 Car Park Chaos 555 pts  2 / 7 304
16 Counting The Stars 178 pts  5 / 15 92
17 Dachser 3,085 pts  3 / 8 228
18 Duck Hunter 62 pts  14 / 22 89
19 Equilibrium 205 pts  3 / 5 26
20 Exofusion 2 90,860 pts  4 / 6 11
21 Export Extreme 39,906 pts  2 / 4 9
22 Flatout Mini Game 514 pts  1 / 5 25
23 GoGo Pogo 7,070 pts  4 / 7 35
24 Hatch 128 pts  1 / 13 87
25 Hollywood Buzz 370 pts  2 / 7 12
26 Keno 999 pts  1 / 6 22
27 Life Buoys 288 pts  1 / 4 10
28 Lost Your Marbles? 5,636 pts  1 / 4 21
29 Pipe Mania 41 pts  4 / 5 31
30 Ponx 4,260 pts  2 / 4 17
31 Running Man 12 pts  2 / 5 16
32 Snake 3 154 pts  5 / 11 398
33 Suds 797 pts  9 / 12 120
34 The Independent Compact Catch 767 pts  2 / 4 13
35 The Shell Game 100 pts  3 / 4 20
36 Wheres The Ball 500 pts  4 / 4 32
37 X-Pipes 900 pts  8 / 15 1,142
Thống kê cá nhân

Bờm
Số lần về nhất : 7
Số lần về nhì : 7
Số lần về ba : 3
Lọt vào "Top 10" : 15
Số trò chơi đã tham gia của Bờm: 37
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC