Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Gửi bài viết lên diễn đàn
Đây là chủ đề bạn muốn xem
 • Gửi chủ đề mới hoặc trả lời một chủ đề

  Trong mỗi diễn đàn con đều có hai nút là nút New topic và nút New poll

  - Để mở một chủ đề mới, nhấn vào nút New topic

  - Để mở một trưng cầu mới, nhấn vào nút New poll

  - Để trả lời cho một chủ đề, nhấn vào nút Add reply ở đầu hoặc cuối trang của chủ đề đó.

 • Mở các trưng cầu

  Việc tạo một trưng cầu hao hao giống như gửi một bài viết hay bài trả lời lên diễn đàn. Điểm khác biệt duy nhất là có thêm một số lựa chọn ở phía trên cùng như sau :

  - Câu hỏi cho trưng cầu.
  - Các lựa chọn cho trưng cầu (mỗi lựa chọn là một dòng).
  - Chỉ tạo trưng cầu (đánh dấu vào đây nếu bạn không muốn người bình chọn gửi bài viết vào trưng cầu này).

 • Trích dẫn các bài viết

  Có nhiều cách để trích dẫn một bài viết, để trích dẫn trực tiếp một bài viết bạn chỉ cần nhấn vào nút Reply ở phía dưới mỗi bài viết.

  Để trích dẫn nhiều bài viết một lúc bạn hãy dùng nút Quote ở cạnh nút Reply, sau mỗi lần nhấn nút Quote này sẽ chuyển sang mầu đỏ để đánh dấu rằng bài viết đó sẽ được trích dẫn, để bỏ một trích dẫn bạn nhấn một lần nữa để bút Quote trở lại mầu xanh.

  Sau khi đã đánh dấu các bài viết cần trích dẫn, nhấn nút Add reply để soạn bài trả lời, các bài trích dẫn sẽ tự động hiện ra trong ô soạn thảo của bạn.

 • Sửa chữa các bài viết

  Ở dưới mỗi bài viết của bạn có một menu nhỏ, hãy nhấn vào nút Edit để sửa chữa bài viết đó, nếu bài viết nào không có nút Edit thì có nghĩa là bài viết đó đã hết thời hạn để có thể sửa chữa theo quy định.

 • Dùng chức năng trả lời nhanh

  Nếu chức năng trả lời nhanh được bật bạn sẽ nhìn thấy nút Fast reply ở menu dưới bài viết cuối cùng của chủ đề, nhấn vào đó để mở hộp soạn thảo.

  sau khi nhấn xong nút đó bạn sẽ thấy hộp soạn thảo như sau tự động mở ra, và bây giờ bạn có thể viết bài trả lời ngay trong hộp này.


 • Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC