Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Nhận thông báo bằng e-mail mỗi khi có tin hay bài mới
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Diễn đàn có thể tự động thông báo cho bạn nếu có một bài viết mới. Nhiều thành viên cảm thấy điều này rất hữu dụng.

Có nhiều cách để theo dõi một chủ đề:

Ấn vào nút "Theo dõi chủ đề này" ở trên đầu mỗi topic.
Trong phần trả lời bài viết hoặc thành lập một topic mới, đánh dấu "kích hoạt email thông báo khi có bài viết mới". 

Trong cài đặt Email ở bảng điều khiển cá nhân, ấn nút "Thông báo bằng email theo mặc định", điều này cho phép bạn theo dõi bất cứ topic nào mà bạn có trả lời. 
Hãy nhớ rằng điều này có thể cho phép nhiều emails gửi đến cho bạn, bạn chỉ có thể thể nhận một email cho mỗi topic tính từ lúc bạn vào diễn đàn.

Bạn cũng có thể theo dõi từng diễn đàn một, bằng cách ấn vào mục "Đăng ký vào diễn đàn này" ở trên diễn đàn mà bạn đang xem.

Để có thể ngừng theo dõi topic hoặc box, bạn hãy thực hiện ở mục "Theo dõi..." ở trong bảng điều khiển cá nhân.


Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC