Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Xem thông tin cá nhân thành viên khác
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Bạn có thể xem thông tin cá nhân thành viên khác vào bất cứ lúc nào bằng cách nhân vào tên của họ nếu nó đuợc gạch chân(là một link) hoặc bằng cách ấn vào tên họ ở một topic nào đó. Điều đó sẽ hiển thị trang thông tin cá nhân thành viên của họ với thông tin liên lạc (nếu họ đã nhập vào) và họ để chế độ mở. 

Bạn có thể ấn vào mục "thông tin cá nhân con" ở duới bài post của họ, điều đó có thể hiển thị một cái "e card" mini với thông tin liên lạc cá nhân và ảnh nếu họ đã có.


Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC