Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Chopper Challenge Điểm cao
Mô tả: Pilot helicopters through the city, over the ocean, the mountains and the desert... tricky but incredibly addictive... how far can you get?
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

3 Trang  1 2 3 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 phatastic 3,395 pts đau tim wé 15-03-2006 @ 08:10 PM
2 Beretta 2,975 pts Mình thật đáng khâm phục laugh.gif 30-10-2005 @ 08:21 PM
3 Thủy thủ mặt trăng 2,501 pts Chơi cùng các anh cho vui, hì... 28-10-2005 @ 05:25 AM
4 Anh chỉ yêu mình em 2,252 pts Hầy dà hầy dà... 15-03-2006 @ 09:08 PM
5 Romeo 2,193 pts Tiên sư con muỗi, đang chơi thì nó đốt mình một phát. 30-10-2005 @ 03:33 AM
6 Ifritam 1,651 pts Im great Pilot! 27-10-2005 @ 10:10 PM
7 porcupine 1,484 pts 20-03-2006 @ 02:21 PM
8 summoner131 1,170 pts khó vật 30-10-2005 @ 03:22 AM
9 Sir_Reb 973 pts -.- 28-07-2008 @ 11:41 AM
10 Dân làng Ven 568 pts laugh1.gif 15-03-2006 @ 07:22 PM

3 Trang  1 2 3 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 0 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 0 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC