Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Bump Copter Điểm cao
Mô tả: Soar through the skies in a plastic helicopter! All you have to do is fly to the flag without hitting objects along the way.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 LacThien 838 pts 11-08-2008 @ 11:55 PM
2 Hà Nội 829 pts 21-06-2007 @ 09:41 PM
3 Thủy thủ mặt trăng 762 pts 16-01-2006 @ 03:55 AM
4 BacBIM 735 pts 20-12-2008 @ 10:26 PM
5 theanhcai 709 pts 21-10-2006 @ 02:30 PM
6 cudomo 697 pts 06-09-2006 @ 04:08 PM
7 NguoiVN 696 pts wa da 14-11-2005 @ 05:54 PM
8 soctettoc 683 pts 27-05-2009 @ 06:08 PM
9 summoner131 665 pts 16-01-2006 @ 03:39 AM
10 Sir_Reb 660 pts 29-07-2008 @ 01:48 AM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 1 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 1 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC