Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Copter Điểm cao
Mô tả: The original copter game, Guide your helicopter through numerous hurdles. - Scores working!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 khoaitayran 1,520 pts yum yum cha cha ... 03-04-2006 @ 03:36 PM
2 Sir_Reb 1,216 pts 26-07-2008 @ 02:32 PM
3 Beretta 1,101 pts yum yum cha cha ... laugh.gif 03-04-2006 @ 05:07 AM
4 Thủy thủ mặt trăng 836 pts 03-04-2006 @ 05:07 PM
5 mưa 27 pts 24-11-2005 @ 04:19 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 3 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 3 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC