Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Bomber Bob Điểm cao
Mô tả: Fight off other planes!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 2,140 pts 23-07-2008 @ 12:19 PM
2 theanhcai 1,540 pts 21-10-2006 @ 09:07 PM
3 Dân làng Ven 1,090 pts 50-25=25$ 30-09-2006 @ 09:33 PM
4 cudomo 730 pts 30-09-2006 @ 08:23 PM
5 Đoàng 560 pts 23-12-2005 @ 01:13 AM
6 h2990123 510 pts co len Hổ mang đại sư 02-12-2005 @ 02:13 PM
7 Mitdac 230 pts 06-08-2007 @ 08:15 AM
8 LacThien 210 pts 06-08-2008 @ 10:58 PM
9 Hổ mang đại sư 150 pts 02-12-2005 @ 04:41 AM
10 BacBIM 100 pts 22-12-2008 @ 04:50 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 1 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 1 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC