Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Cepheus Điểm cao
Mô tả: Cepheus
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 122,550 pts 26-07-2008 @ 01:10 PM
2 theanhcai 61,800 pts 07-10-2006 @ 03:15 AM
3 cudomo 45,900 pts 06-09-2006 @ 04:17 PM
4 Milou 35,700 pts 30-05-2006 @ 11:56 AM
5 Thủy thủ mặt trăng 6,600 pts Trò này dành cho trẻ em 25-05-2006 @ 03:45 AM
6 Daniel 3,900 pts 19-09-2006 @ 08:55 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 7 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 7 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC