Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của cudomo
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Aero Chaos 35,600 pts  9 / 13 103
2 AiB 7,035 pts  9 / 20 224
3 Aim and Fire 1,138 pts  5 / 30 244
4 Air Balls 627 pts  3 / 13 199
5 Alien 240 pts  8 / 18 56
6 Alpha Bravo Charlie 1,700 pts  3 / 13 51
7 Americas Army 72,372 pts  12 / 41 344
8 Anchor Ball 42 pts  5 / 11 57
9 Angel Power Racing 12,240 pts  4 / 6 41
10 Ant Burner 8,748 pts  4 / 7 50
11 Arcade Animals 66 pts  10 / 14 76
12 Arcade Animals 2 149 pts  6 / 14 64
13 Arcade Animals 3 176 pts  7 / 13 85
14 Arh Tiger 1,320 pts  6 / 12 103
15 Asteroid Field 102 pts  3 / 9 78
16 Attraction 1,601 pts  10 / 18 126
17 Avoision 114 pts  6 / 7 48
18 Baby Boom 5,800 pts  14 / 16 538
19 Babycal Throw 445 pts  9 / 12 1,672
20 Balancing Bubbless 5 pts  10 / 11 76
21 Ball Toucher 18,949 pts  2 / 17 65
22 Balloony 1,610 pts  18 / 25 401
23 Battle Star 400 pts  3 / 5 16
24 BattleShip 62 pts  8 / 9 65
25 Beach Bobbing Bob 5 pts  15 / 23 488
26 Beat The Bugs! 2,484 pts  7 / 10 96
27 Beat The Meter 348 pts  5 / 13 113
28 Beetle Bomp 49,485 pts  4 / 10 98
29 Bike Mania on ICE 60 pts  7 / 13 89
30 Bike Stunts 6,240 pts  5 / 7 91
31 Birdy 66 pts  4 / 10 59
32 Block Down 2,530 pts  6 / 8 50
33 Bloody Rage 1,124 pts  1 / 5 55
34 Boat Blow 104 pts  4 / 6 32
35 Bomber Bob 730 pts  4 / 11 58
36 Bomberman 148,500 pts  9 / 20 264
37 Bombjack 2 [ New Levels ] 17,700 pts  6 / 12 125
38 Bow Hunter 1,725 pts  9 / 22 148
39 Brainbots 3,959 pts  4 / 10 56
40 Bump Copter 697 pts  6 / 11 69
41 Bunker 274 pts  14 / 17 279
42 Call of Duty 2 37 pts  5 / 17 54
43 Camera Killer 20 pts  5 / 7 101
44 Cepheus 45,900 pts  3 / 6 16
45 Chopper Challenge 80 pts  18 / 22 234
46 City Jumper: NY Bonus Edition 4 pts  6 / 10 54
47 Clock Legends 4,042 pts  3 / 3 19
48 Color-Rado -300 pts  16 / 18 136
49 Condom 320 pts  9 / 12 80
50 Corn Pile 140 pts  13 / 19 209
51 Crazy Battle 10,650 pts  6 / 18 80
52 Crazy Keepups 59 pts  6 / 15 72
53 Cubefield 63,480 pts  7 / 10 31
54 DeadEye 7,269 pts  13 / 17 256
55 Deadeye Logun S16 16,834 pts  5 / 7 77
56 Delibeery 994 pts  4 / 7 21
57 Diesel and Death 364 pts  3 / 3 39
58 Dodging Circles 548 pts  6 / 10 82
59 Donkey Rocket 2,625 pts  3 / 5 27
60 Duck Hunt 48,750 pts  6 / 13 80
61 Duck Hunter 72 pts  5 / 22 89
62 Fire At Will 6,750 pts  7 / 9 32
63 Fly Plane -- pts  7 / 7 29
64 Fruity Bubble 4,080 pts  4 / 4 19
65 General Tank 6 pts  6 / 11 40
66 Harvest Day 594 pts  11 / 11 158
67 Hats Off! 4,180 pts  2 / 8 44
68 I-Pong 10,215 pts  1 / 1 4
69 Keep Them Uppy 12 pts  2 / 2 3
70 Labyrinth 14,030 pts  1 / 1 5
71 LiNES 4 pts  5 / 6 32
72 Look Alive 52 pts  4 / 4 38
73 Magic Arrow 210 pts  4 / 4 23
74 Maze Game 137 pts  1 / 1 18
75 Meychis Desoilles Park 332 pts  2 / 8 72
76 Missile Maze -- pts  2 / 4 31
77 Nemo 232 pts  7 / 12 97
78 PacXon 9,460 pts  5 / 5 39
79 Paint Ball 240 pts  4 / 8 28
80 Pearl Hunt 435 pts  1 / 1 3
81 Penguin Arcade 13,400 pts  2 / 3 13
82 Piss Off 4,833 pts  5 / 9 40
83 Planarity 1,322 pts  3 / 5 23
84 Prison Escape 4,000 pts  4 / 6 38
85 Pumpkin`s Ballade 2,970 pts  4 / 8 107
86 Quibeland 9,200 pts  6 / 7 26
87 Radial Pong 1,724 pts  10 / 16 193
88 Red5 191,595 pts  1 / 1 2
89 Rib Challenge 581 pts  5 / 5 16
90 Road Trip 5,093 pts  3 / 4 7
91 Round 345 pts  1 / 3 10
92 Savages 1,902 pts  1 / 1 9
93 Scrape 14 pts  3 / 3 10
94 ScrewBall 535 pts  7 / 7 745
95 Sheep Color Balls 1,130 pts  2 / 3 5
96 Shield Shot 2 26,250 pts  2 / 2 7
97 Skeetshooting 3,847 pts  2 / 7 25
98 Snake + 16 pts  6 / 6 47
99 Spiderman 100 pts  2 / 3 5
100 SputNik 74 pts  1 / 1 2
101 Stackopolis 38,953 pts  4 / 4 17
102 Stan James Freekick 5 pts  2 / 4 20
103 Star Flight 11,790 pts  4 / 4 18
104 Stress Relief Paintball 4,320 pts  14 / 23 954
105 Superball 209 pts  1 / 3 19
106 Swap Match 270 pts  8 / 9 53
107 Swinger2 -477,240 pts  2 / 2 3
108 Swoosh 770 pts  2 / 3 7
109 Tatto Artist 548 pts  7 / 9 51
110 The Matrix:Tunnel Recon 2,708 pts  1 / 1 6
111 The Mutator 3,968 pts  2 / 2 3
112 The Past 485 pts  1 / 1 4
113 The Scorpion Puzzler 2,982 pts  2 / 3 5
114 Tiny Creatures 20,675 pts  4 / 6 34
115 Tubin' on Lake Tyler 9,750 pts  5 / 6 15
116 Tuer Tuer Tuer 2,065 pts  5 / 12 139
117 Tunnel Rush 92,000 pts  1 / 5 15
118 Twinkle 3,799 pts  1 / 1 2
119 Twisted Nipples 184 pts  8 / 8 33
120 Ultra Black 12,840 pts  6 / 7 477
121 Upside Down 44,110 pts  8 / 9 87
122 Virtual Worm 1,300 pts  2 / 2 4
123 Warrior 7,960 pts  1 / 1 2
124 Wonder Light 4,108 pts  2 / 2 4
125 Zyrx 800 pts  5 / 5 17
Thống kê cá nhân

cudomo
Số lần về nhất : 15
Số lần về nhì : 17
Số lần về ba : 11
Lọt vào "Top 10" : 71
Số trò chơi đã tham gia của cudomo: 125
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC