Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của theanhcai
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 1-i 3,700 pts  19 / 19 167
2 2 Ball Pool 1 pts  16 / 22 433
3 24 Hours Rally 24,000 pts  3 / 23 151
4 Aero Chaos 416,300 pts  2 / 13 103
5 Aim and Fire 1,134 pts  6 / 30 244
6 Air Balls 81 pts  12 / 13 199
7 Alien 420 pts  3 / 18 56
8 Alloy Arena 5,210 pts  9 / 14 136
9 Alu`s Revenge 143,260 pts  22 / 41 1,282
10 Americas Army 44,298 pts  35 / 41 344
11 Apple Eater 2,675 pts  3 / 19 132
12 Arcade Animals 35 pts  14 / 14 76
13 Arh Tiger 1,980 pts  5 / 12 103
14 Asteroid Field 140 pts  2 / 9 78
15 Asteroids 13,550 pts  2 / 8 22
16 AutoMobil 49 pts  2 / 6 25
17 Avoision 918 pts  1 / 7 48
18 Baby Boom 154,200 pts  6 / 16 538
19 Ball Toucher 28,347 pts  1 / 17 65
20 Balloony 1,995 pts  14 / 25 401
21 Battle Star 1,350 pts  2 / 5 16
22 BattleShip 138 pts  5 / 9 65
23 Beat The Bugs! 3,111 pts  6 / 10 96
24 Beat The Meter 49 pts  10 / 13 113
25 Bike Mania on ICE -- pts  9 / 13 89
26 Bike Stunts 59,478 pts  4 / 7 91
27 Billards 4,634 pts  27 / 29 1,708
28 Birdy 107 pts  3 / 10 59
29 Blob Twist 5,550 pts  7 / 10 108
30 Block Down 5,650 pts  5 / 8 50
31 Bloody Rage 415 pts  4 / 5 55
32 Bomber Bob 1,540 pts  2 / 11 58
33 Bomberman 31,500 pts  18 / 20 264
34 Bombjack 2 [ New Levels ] 17,100 pts  7 / 12 125
35 Bomby Bomy 7,700 pts  3 / 14 175
36 Bounce Back 9,040 pts  3 / 13 46
37 Brainbots 5,997 pts  2 / 10 56
38 Bubble Shooter 22,650 pts  18 / 27 1,875
39 Bump Copter 709 pts  5 / 11 69
40 Bunker 1,403 pts  7 / 17 279
41 Cantankerous Tank 18,455 pts  1 / 5 22
42 Cepheus 61,800 pts  2 / 6 16
43 Chopper Chase 512 pts  2 / 8 33
44 Color-Rado 2,900 pts  3 / 18 136
45 Commando Arena 9,600 pts  3 / 4 48
46 Contra 10,200 pts  4 / 6 16
47 Crab Ball 25 pts  6 / 12 266
48 Crazy Battle 15,900 pts  3 / 18 80
49 Crazy Kimono Doll Assault 707 pts  1 / 9 36
50 CyBalls 13,760 pts  1 / 5 34
51 DeadEye 18,861 pts  9 / 17 256
52 Desert Battle 5 pts  3 / 7 26
53 Diamond Chaser 171 pts  1 / 5 32
54 Dino Rennen 42,079 pts  1 / 2 8
55 Doc Ock Rampage 68,600 pts  2 / 9 55
56 Dolphin 3,029 pts  8 / 8 34
57 Duck Hunt 57,000 pts  3 / 13 80
58 EVOLVRON 295 pts  4 / 7 39
59 Exofusion 2 150,275 pts  2 / 6 11
60 Extreme Skate 186,400 pts  1 / 9 48
61 Fire At Will 8,100 pts  2 / 9 32
62 Fire Fighter 18,660 pts  1 / 5 9
63 Flashball 1,245 pts  2 / 5 30
64 Foxhole 13 1 pts  5 / 5 34
65 FPK 2 2,420 pts  1 / 4 11
66 Fruity Shuffler 1 pts  12 / 12 151
67 General Tank 3 pts  9 / 11 40
68 GI Joe Scuba Sweep 75 pts  2 / 4 11
69 Hammered 7,552 pts  2 / 6 20
70 Heli Attack 2 6,120 pts  1 / 2 8
71 Hyper Doughe 303 pts  4 / 6 40
72 Jumping Bananas 34,250 pts  5 / 7 75
73 Jumping Troll 10,609 pts  1 / 4 18
74 Lone Faction 4,684 pts  3 / 4 10
75 Major Slant 3,255 pts  1 / 2 15
76 Matrix Dock Defense 2,160 pts  2 / 6 47
77 Muay Thai 935 pts  4 / 15 165
78 Operation Maus 700 pts  3 / 4 25
79 Operation Seahawk 2,365 pts  2 / 2 12
80 PacXon 18,534 pts  2 / 5 39
81 Pingu Sports! 10 pts  9 / 9 213
82 Planetcide Genesis 870 pts  1 / 1 2
83 Prison Escape 340 pts  6 / 6 38
84 Quibeland 36,850 pts  1 / 7 26
85 Qwerty -- pts  9 / 9 38
86 Radial Pong 2,289 pts  8 / 16 193
87 Robot Chicken Killers 526 pts  5 / 6 20
88 Running Man 30 pts  4 / 5 16
89 Scope Assault 43 pts  3 / 11 38
90 ScrewBall 995 pts  6 / 7 745
91 Shield Shot 2 29,750 pts  1 / 2 7
92 Shuriken Challenge 860 pts  1 / 3 19
93 Sky Fire 14,040 pts  1 / 2 4
94 Snake 1,256 pts  12 / 29 1,290
95 Snake + 34 pts  2 / 6 47
96 Snake 3 595 pts  4 / 11 398
97 Space Invaders 16,940 pts  3 / 3 15
98 Squares 2 10,243 pts  5 / 13 154
99 Star Flight 233,590 pts  2 / 4 18
100 Super Fishing BIG FISH 749 pts  3 / 4 46
101 Tatto Artist 5,947 pts  3 / 9 51
102 The Return to Pearl Harbor 160 pts  1 / 5 10
103 The Viking 3,208 pts  5 / 7 43
104 Trail Blazer 16 pts  4 / 15 50
105 Ultimate Ping 70 pts  16 / 21 351
106 x227 16,900 pts  9 / 11 79
107 Xlight 1,278 pts  7 / 8 63
Thống kê cá nhân

theanhcai
Số lần về nhất : 19
Số lần về nhì : 20
Số lần về ba : 17
Lọt vào "Top 10" : 38
Số trò chơi đã tham gia của theanhcai: 107
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,513
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC