Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Tìm kiếm
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Mục tìm kiểm đuợc thiết kế để bạn có thể nhanh chóng tìm ra topic và bài viết mà có chứa từ khoá bạn nhập.
Có hai dạng tìm kiếm, dạng đơn giản và dạng nâng cao. Bạn có thể lựa chọn giữa hai dạng bằng cách sử dụng nút  ‘Thêm lựa chọn’ và ‘Chế độ đơn giản’

Chế độ đơn giản

Việc mà bạn cần làm là viết từ khoá trong ô tìm kiếm, và lựa chọn box hoặc các box để tìm kiếm (để có thể lựa chọn cho nhiều box, ấn vào nút Ctrl ở PC, hay Shift/Apple ở Mac) lựa chọn cách hiển thị và tìm kiếm.

Tìm kiếm nâng cao

Trên màn hình tìm kiếm, sẽ có nhiều hàng cho các lựa chọn để có thể làm tăng độ chính xác của kết quả tìm kiếm theo mong muốn của bạn. Ngoài lựa chon theo từ khoá, bạn còn có thể lựa chọn theo nguời viết bài hay là sự lựa chọn theo cả hai. Bạn còn có thể làm tăng độ chính xác của lựa chọn bằng cách lựa chọn ngày viết, và một ngoài ra còn nhiều lựa chọn khác. Có hai cách hiển thị kết quả tìm kiếm, hoặc là hiện thị đầy đủ bài viết hoặc là chỉ hiển thị link của topic.

Nhấn vào link "Lục lọi" ở menu phía trên của diễn đàn để sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao này.


Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC