Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Đăng nhập và thoát ra khỏi diễn đàn
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Bạn có thể lựa chọn ko nhớ thông tin đăng nhập trong cookies, hoặc bạn đồng ý cho phép nhớ ở máy tính khác. Bạn chỉ việc đăng nhập vào diễn đàn và đồng ý thông tin cá nhân bạn và trả lời bài viết với tên đăng kí. 

Khi bạn đăng nhập, bạn có thể lựa chọn nhớ cookies, điều này cho phép bạn tự động đặng nhập nếu bạn quay lại. Không được sử dụng chức năng này ở những máy tính công cộng. 

Để giấu mặt khi duyệt diễn đàn bạn hãy đánh dấu vào ô "Không đưa tôi vào danh sách những người đang duyệt diễn đàn", khi đó bạn sẽ trở thành "Thầy mo tàng hình".

Bạn có thể thoát khỏi diễn đàn bằng cách ấn vào link Logout ở phía trên bên tay phải. Nếu bạn thấy bạn vẫn chưa thoát khỏi diễn đàn, bạn cần phải tự xoá cookies. Xem mục "Cookies" để có thêm thông tin.

Chú ý : Nếu bạn dùng chức năng đăng nhập nhanh ở ngay trên diễn đàn thì thông tin về tài khoản của bạn sẽ không được lưu lại trên máy, khi bạn đóng trình duyệt lại thì lần truy cập sau bạn sẽ phải đăng nhập lại. Chức năng này đặc biệt hữu ích khi bạn truy cập diễn đàn từ phòng Net công cộng, nó sẽ giảm thiểu khả năng mất thông tin tài khoản.

Nếu bạn truy cập vào diễn đàn từ máy xách tay của mình hay ở nhà thì bạn có thể dùng chức năng đăng nhập nâng cao bằng cách nhấn chuột vào link "Đăng nhập" ở phía trên, nó sẽ chuyển bạn tới trang đăng nhập chính với các lựa chọn như ghi nhớ lại thông tin tài khoản, không hiển thị tên bạn trên diễn đàn...


Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC