Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Các lựa chọn cho chủ đề
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Bạn có thể xem "Topic hoạt động trong ngày" và bài trả lời mới của hôm nay bằng cách ấn vào link "Bài viết mới" có thể tìm thấy ở các nút ấn ở trên bảng chính (Trang đầu tiên mà bạn nhìn thấy khi xem bảng). Bạn có thể chọn lựa ngày truy tìm nguợc, xem tất cả các topic với bài viết trả lời trong vài ngày. 

Link "Bài viết mới" ở trong thanh công cụ ở trên cùng của mỗi trang, cho phép bạn có thể xem tất cả các topic với bài viết mới tính từ lúc bạn vào lần cuối trong diễn đàn.

Lựa chọn cho topic

Trong mỗi topic, có một nút "Lựa chọn topic", ấn vào nút đó sẽ hiển thị ra mục "lựa chọn topic".

Trong mục này bạn có thể có các lựa chọn sau:

Theo dõi topic: Lựa chọn này cho phép bạn nhận được email khi topic có bài viết mới, xem "Email thông báo cho bài viết mới" phần hướng dẫn để có thêm thông tin.
 
Theo dõi diễn đàn: Lựa chọn này cho phép bạn nhận email khi mà diễn dàn có bất cứ một bài viết mới nào, xem "email thông báo bài viết mới" và phần hướng dẫn để có thêm thông tin.

- Ghi lại (download) / In topic - sẽ hiện thị topic duới dạng file khác ‘In topic’ sẽ hiện thị duới dạng các trang in. 

- "Download HTML Version" sẽ download một bản sao của topic vào trong ổ cứng của bạn, và qua đó bạn có thể xem topic nhờ IE mà ko phải vào diễn đàn.

- "Download Microsoft Word Version" cho phép bạn download file vào ổ cứng của bạn và mở nó ra như một trang word và bạn có thể dùng Winword để xem. Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC