Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Lịch
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Công cụ này tạo cho bạn một thời khoá biểu cá nhân, cái mà có thể truy cập được nhờ link "lịch" ở phía trên cùng của forum.

Bạn có thể tạo các mục cá nhân trên lịch, và chỉ có bạn mới có thể xem đuợc những mục này. Để có thể thêm một mục mới, sử dụng nút  "thêm mục mới"  để ccó thể tạo ra màn hình tạo mục mới. Có ba cách để có thể tạo mục mới:

Hình thức Mục theo từng ngày: điều này có thể sử dụng bằng lựa chọn thứ nhất, bằng cách lựa chọn ngày cho mục đó. 

Hình thức theo hàng: Bằng cách bạn lựa chọn nhiều ngày, để thực hiện bạn hãy lựa chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Ngoài ra còn có thể hiện thị cả một tin nhắn trong lịch, rất hữu dụng hơn là chỉ liệt kê các mục việc làm.

Mục lặp lại: là một mục làm trong một ngày, nhưng bạn có thể thiết lập khoảng cách trong lịch, có thể một tuần, một tháng hay một năm. 

Nếu admin cho phép, bạn có thể tạo một  công việc tập thể, mục mà ko chỉ đuợc hiển thị cho bạn mà cho tất cả mọi nguời. 

Nếu Admin lựa chọn, tất cả các ngày sinh nhật sẽ đuợc hiển thị trên lịch chung, thì sinh nhật của bạn cũng sẽ đuợc hiển thị nếu như bạn đã nhập sinh nhật của bạn trong hồ sơ cá nhân ở trong bảng điểu khiển mình.

Liên lạc với nhóm quản trị viên

Nếu bạn muốn liên lạc với một quản trị viên hay đơn giản hơn là chỉ muốn đuợc biết danh sách admín, bạn có thể ấn vào link "Nhóm quản trị viên" đuợc hiển thị ở một nút ấn trên diễn đàn(trang thứ nhât khi bạn vào diễn đàn), hay là "Thư kí riêng".

Một danh sách admin(nguời mà có quyền quản lý diễn đàn) và mods nguời quản lý từng box.

Nếu bạn muốn liên lạc với  một nguời nào đó để hỏi về  cá nhân mình, hay liên lạc với admin, hoặc nếu muốn hỏi về một bài post của topic, hay liên lạc với mod. 

Thống kê diễn đàn

Nếu như admin của diễn đàn cho phép, bạn có thể thấy một nút ấn "Thống kê" ở trên bài viết, bên cạnh nút "Trích lại" Chức năng này cho phép bạn xem thống kê của diễn đàn. Bạn có thể sử dụng nếu bạn nghĩ rằng mods có thể nhận thấy sự tồn tại của bài viết này. Tuy nhiên, ko sử dụng để điều này để nói chuyện với mod. Bạn có thể sử dụng chức năng email hoặc tin nhắn cá nhân cho điều này.


Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC