Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Tên truy cập & Nhóm thành viên
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nếu bạn muốn thay đổi tên truy cập (tên chủ tài khoản) hay nhóm thành viên, hãy liên hệ với một trong 5 Admins thuộc nhóm Chánh tổng trong danh sách sau đây, họ sẽ đổi cho bạn trong thời gian ngắn nhất có thể :

http://www.langven.com/forum/index.php?act=Stats&CODE=leaders

Bạn có thể chọn một trong ba nhóm thành viên sau đây :

- Thanh nữ làng Ven.

- Trai làng Ven.

- Dân làng Ven.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC