Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Cookies - Lợi ích và cách sử dụng
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Các bạn có thể lựa chọn sử dụng Cookies hay ko, nhưng đây là một công cụ rất cần cho chúng ta. Cookie đuợc sử dụng để theo dõi topic, để có thể chỉ cho bạn những bài trả lời mới tính từ lần cuối cùng bạn vào diễn đàn, và tự động đăng nhập nếu bạn quay lại diễn đàn.
 
Nếu như máy tính của bạn ko thể sử dụng Cookies để có thể hiện thị forum một cách chính xác, thì forum sẽ tự động thêm số thứ tự của từng topic để bạn theo dõi diễn đàn. 

Xoá Cookies: Bạn có thể xoá Cookies vào bất cứ lúc nào bằng cách ấn vào một cái link ở phía dưói cùng của trang đầu tiên bạn truy cập. Nếu nó ko hoạt động thì bạn sẽ phải tự xoá lấy. 

Xoá bằng IE của Windows

Đóng toàn bộ cửa sổ đang hoạt động của IE. 

Ấn vào nút Start

Nhấn vào "Find" và sau đó là "Find files and Folder"
Nếu như Windows cho phép, ghi tên domain của forum mà bạn đăng nhập, trong truờng hợp này là langven.com 

Trong "Look" box, gõ c: windowscookies và ấn "Find now".

Sau khi kết thuc tìm kiếm, đánh dấu toàn bộ xoá.

Xoá bằng IE của Mac

Nếu như IE đang hoạt động, chọn, "Edit" và sau đó "Preferences" trong mac menu phía trên cùng của màn hình.

Nếu như thanh "Preferences" mở, chọn "Cookies" ở mục "Receiving file".

Nếu như thanh Cookies đã đuợc chạy, gõ langven.com hoặc www.langven.com

Cho mỗi cookies, hãy chọn và xoá. Cookies của bạn sẽ bị xoá. Trong một vài truờng hợp bạn sẽ phải khởi động lại máy tính truớc khi điều này có hiệu quả.


Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC