Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Làm gì trong trường hợp quên hay mất mật khẩu
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài khoản của bạn, mật khẩu được mã hóa ngay lập tức khi bạn vừa ghi danh xong.

Vì vậy chúng tôi không thể gửi mật khẩu cũ cho bạn được mà bạn phải tự mình thiết lập lại mật khẩu này.

Để thiết lập lại mật khẩu, nhấn chuột vào link Quên mật khẩu ở trang đăng nhập.

Sau đó bạn sẽ có thêm những hướng dẫn cụ thể khác.


Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC