Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Tùy chọn cá nhân
Đây là chủ đề bạn muốn xem


Mục điều khiển cá nhân là khu vực cá nhân của riêng bạn. bạn có thể chỉnh sửa lại sao cho hài lòng nhất và thông tin cá nhân của bạn ở đây. 

Sự thông báo
Đây là mục mà bạn có thể quản lý theo dõi topic và diễn đàn. Hãy nhìn vào phần giúp đỡ ‘ Thông báo bài mới’ để có thêm thông tin và làm thế nào để theo dõi topic. 

Chỉnh sửa Thông tin cá nhân
Khu vực này cho phép bạn thêm, hoặc sửa thông tin liên lạc và có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân của bạn. 

Sửa chữ kí
Một ‘chữ kí’ sẽ rất thân thiên cho một chữ kí trong thư điện tử. Chữ kí này có thể được đính kèm ở cuối mỗi tin nhắn bạn gửi ngoại trừ bạn đánh dấu rằng bạn muốn gửi ko tin nhắn. Bạn có thể sử dụng BB Code nếu có thể và trong một vài trường hợp cả HTML(nếu như admin cho phép).

Chỉnh sửa Avatar
Một avatar là một ảnh nhỏ, cái mà hiển thị dưới tên sử dụng của bạn khi bạn nhìn một topic hoặc một bài viết của bạn. Nếu như admin cho phép, bạn có thể hoặc chọn trong gallery, một đường link URL trong server của bạn hoặc gửi một avatar riêng. Bạn có thể lựa chọn độ lớn của avatar hoặc đảm bảo rằng nó cân đối. 

Thay đổi ảnh cá nhân
Mục này cho phép bạn thêm ảnh vào trong hồ sơ của bạn. Nó có thể được hiển thị nếu một thành viên muốn xem hồ sơ của bạn, trong một màn hình nhỏ và có thể cả ỏ trong link ở trong danh sách thành viên. 

Cài đặt eMail
Ẩn địa chỉ email: điều này cho phép bạn từ chối các thành viên khác gửi thư cho bạn.
Gửi cho tôi bản nâng cấp được gửi bởi admin: Điều này cho phép admin thêm tên bạn vào trong những thư gửi mà thông thường là những bản nâng cấp quan trọng hay là tin cộng đồng. 
Gửi kèm một bản sao của bài post khi gửi cho tôi thư thông báo từ topic theo dõi: điều này cho phép bạn có được bản sao trong thư đính kèm thông báo có bài post mới. 
Gửi một tin xác nhận rằng tôi có một tin nhắn cá nhân: một email sẽ được gửi vào hòm thư mà bạn dùng để đăng kí để thông báo khi bạn có tin nhắn cá nhân mới.
Kích hoạt “Email xác nhận theo mặc định”: điều này sẽ tự động đánh dấu bất cứ topic nào mà bạn đã trả lời. Bạn có thể bỏ đánh dấu trong mục “Đánh dấu” ở mục bảng điều khiển cá nhân, nếu bạn muốn.

Bảng cài đặt
Trong mục này bạn có thể cài đặt múi giờ, lựa chọn ko nhìn thấy chữ kí thành viên, avatar và ảnh được post.
Bạn cũng thể lựa chọn một cửa sổ “pop up” nếu bạn có một tin nhắn mới và lựa chọn hiển thị hay ẩn mục “trả lời nhanh” nếu được phép

Kí hiệu vui và ngôn ngữ
Nếu có thể, bạn có thể lựa chọn kí hiệu vui và ngôn ngữ. Điều này cũng ảnh hưởng lên forum sẽ hiện thị như thế nào, bạn có thể xem trước khi đồng ý hiển thị theo mẫu này. 


Thay đổi địa chỉ email
Vào bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email mà bạn dùng đăng kí. Trong một vài trường hợp, bạn phải xác nhận lại accout trước khi thay đổi địa chỉ email. Trong trường hợp này, bạn phải xác nhận trước khi việc thay đổi địa chỉ email bắt đầu.

Thay đổi mật khẩu
Bạn có thể thay đổi mật khẩu trong mục này. Cần phải nhớ là bạn phải nhớ mất khẩu đang dùng trước khi bạn có thể thay mật khẩu trong mục này.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC