Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 Chủ đề về trợ giúp
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Nhập từ khóa để tìm   

 Hộp tin nhắn cá nhân
Đây là chủ đề bạn muốn xem
Hòm tin nhắn cá nhân của bạn hoạt động như một địa chỉ email, mà bạn có thể gửi, nhận và lưu giữ tin nhắn.

Gửi tin nhắn mới

Bạn có thể gửi tin nhắn cho các thành viên khác. Nếu bạn đã có danh sách, bạn có thể chọn nguời nhận trong danh sách đó, hoặc bạn có thể gõ tến nguời nhận vào trong bất cứ bài trả lời nào. Nó sẽ tự động điền tên nguời nhận nếu bạn ấn vào nút PM ở trên bảng, ở trong danh sách thành viên hay là trong bài post. Nếu đuợc phép, bạn có thể ghi nhiều tên ở trong danh sách nguời nhận, bạn chỉ phải điền mỗi dòng một nguời. Nếu như admin cho phép, bạn có thể sử dụng BB Code và HTML ở trong thư cá nhân. Nếu bạn chọn “lưu lại tin nhắn bạn đã gửi” , một bản sao tin nhắn của bạn sẽ đựoc ghi lại sau khi gửi. Nếu bạn đánh dấu theo dõi tin nhắn, sau đó thông tin của tin nhắn đó có thể hoạt động trong phần theo dõi tin nhắn, và bạn có thể biết khi nó đã đuợc đọc.

Vào hòm thư

Hòm thư đến của bạn là nơi mà tất cả thư mới đuợc gửi đến. Nhắn vào tiêu đề của tin nhắn sẽ hiện lên cho bạn tin nhắn ở duới một giao diện rất dê thuơng. bạn có thể xoá hoặc chuyển thư trong hòm thư của bạn.

Xoá thư mục PM

Với lựa chọn này bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng xoá toàn bộ tin nhắn cá nhân của bạn..

Chỉnh sửa hòm thư lưu trữ

Bạn có thể thay đổi, thêm hoặc bớt thư mục để lưu giữ tin nhắn, qua đó bạn có thể sắp xếp tin nhắn của mình như bạn thích. Bạn ko thể xoá 'hòm thư đi', hoặc 'hòm thư đến'.

Danh sách nhận/ không nhận

Bạn có thể thêm tên hoặc vào danh sách vào trong một thư mục, hoặc sửa hoặc xoá tên. Bạn có thể sử dụng danh sách này để từ chối người này viết thư cho bạn. 
Danh sách khi ghi vào trong danh sách bạn thân sẽ được ghi ở dưới, và cho phép bạn có thể gửi thư nhanh.

Danh sách tin nhắn

Nếu hòm tin nhắn của bạn đã đầy và bạn ko thể nhận đuợc thêm thư mới, bạn có thể lưu trự lại chúng. 
Tất cả các tin nhắn từ dạng HTML sẽ được lưu lại dưới dạng file Exel. Và phần lưu trữ sẽ được gửi tới địa chỉ email của bạn.

Lưu giữ tin chưa gửi

Mục này cho phép bạn quay lại bất cứ tin nhắn nào mà bạn đã lựa chọn lưu lại để có thể gửi sau.

Theo dõi tin nhắn

Mục này mà bạn có thể đặt theo dõi tin nhắn. Thông tin chi tiết về thư có và lúc nào được đọc sẽ được thông báo lại cho bạn. Điều này cũng cho phép bạn có thể xoá thư mà bạn đã gửi nhưng chưa đọc bởi người được gửi.
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC