Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bản tin nhanh của hội tổ tôm làng Ven :
Guest

 Tin giật gân mới nhất 
BacBIM là đương kim vô địch Hi-Lo ! 02/11/2014
BacBIM là đương kim vô địch Wheres The Ball ! 02/08/2014
BacBIM là đương kim vô địch Baecker ! 02/05/2014
BacBIM là đương kim vô địch Star Flight ! 01/04/2014
BacBIM là đương kim vô địch Fruity Bubble ! 10/01/2013
BacBIM là đương kim vô địch 12 Swap ! 10/01/2013
 Kỷ lục cá nhân mới nhất : Thalassa đã đạt được 152 điểm với trò chơi Snake 3 Đăng nhập để chơi

3 Trang < 1 2 3

Danh mục các thể loại và số trò chơi hiện có :
Moment Zero 
Click to play The game displays a dynamic crosshair, positioned with mouse movement, with which to aim. Move the point of intersection onto an enemy to establish target locks. Locks are indicated by semi-circular lines that close in around the enemy being targeted, and the number of locks established is indicated by small gray triangles above the lock. Locks accrue one-by-one until the maximum number of eight (8) per enemy is attained, or until the number of locks required to destroy the enemy have been accumulated. The lock around an enemy turns red when the number of locks required to destroy the enemy have been established.
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 23
 • Đánh giá : Chưa có
Moon Cave 
Click to play Guide the ship thru the cave
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 14
 • Đánh giá : Chưa có
Moon Lander 
Click to play Navigate your spaceship onto the different landing pads for points. Each round the gravity gets more intense. Each pad is worth 100 points.
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 79
 • Đánh giá : Chưa có
Motherload 
Click to play The game that takes you under the surface of arcade-style gaming and into the roots of fun, Experience the dangers of Martian soil, complete with hidden gas pockets, earthquakes, and other suprises
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 4
 • Đánh giá : Chưa có
Pahhh 
Click to play Use Your Microphone And Voice To Control Your Ship
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 8
 • Đánh giá : Chưa có
Red Dwarf : Polymorph Game 
Click to play Destroy all Pods and Polymorphs.
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 12
 • Đánh giá : Chưa có
Space Ace 
Click to play Choose Invasion our Arcade!
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 19
 • Đánh giá : Chưa có
Space Dude 
Click to play Help Space Dude in this platform space game.
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 21
 • Đánh giá : Chưa có
The Last Wave 
Click to play Destroy the Alien Fleet before they attack Earth!
 • Đăng nhập để chơi
 • Xem điểm số cao
 • Điểm số của bạn : --
 • Số lần được chơi : 4
 • Đánh giá : Chưa có

3 Trang < 1 2 3

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 6 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 6 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC