Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Asteroids Điểm cao
Mô tả: Kill some asteroids and flying saucers!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 13,920 pts 26-07-2008 @ 04:03 AM
2 theanhcai 13,550 pts 14-10-2006 @ 02:49 PM
3 Ursidae 11,280 pts 25-10-2005 @ 05:02 PM
4 mibaso 2,580 pts 14-10-2005 @ 09:49 PM
5 Snake 1,230 pts cố lên mibaso :P 14-10-2005 @ 09:52 PM
6 Muathuhanoi 830 pts 21-06-2007 @ 02:28 AM
7 mưa 630 pts 30-10-2005 @ 03:43 AM
8 Mặc Lan 120 pts 12-10-2005 @ 01:28 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 2 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 2 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC