Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Clash`N Slash Điểm cao
Mô tả: Defend your planet from pesky alien invaders that arrive from all around the galaxy.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 nicochiphai 848,250 pts 12-11-2007 @ 09:32 PM
2 soctettoc 672,335 pts hix hix 16-04-2009 @ 01:51 AM
3 Duy Anh 640,675 pts Chuối ... Sao lại về mỗi thứ hai ... 22-11-2007 @ 12:54 AM
4 TVinh 614,575 pts Đây mới là nhà vô địch 22-10-2005 @ 04:35 PM
5 luffy 554,635 pts 22-10-2005 @ 03:03 PM
6 Hổ mang đại sư 552,660 pts OH! 19-11-2005 @ 10:57 PM
7 summoner131 538,180 pts 23-10-2005 @ 09:56 PM
8 Sir_Reb 513,475 pts 10-08-2008 @ 10:54 AM
9 NguoiVN 401,990 pts ma, game choi lau gom 11-11-2005 @ 12:09 PM
10 mtvn 89,800 pts 20-10-2005 @ 09:19 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 6 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 6 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC