Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Alien Invasion Điểm cao
Mô tả: Shoot the UFOs before they can land on Earth.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 268 pts 25-07-2008 @ 07:01 AM
2 nicochiphai 211 pts 18-03-2008 @ 07:10 AM
3 Cỏ dại 159 pts 11-03-2008 @ 11:26 PM
4 Milou 69 pts 21-02-2006 @ 12:43 PM
5 luffy 66 pts 17-11-2005 @ 04:02 PM
6 Đoàng 59 pts 25-12-2005 @ 02:46 AM
7 soctettoc 57 pts 14-04-2009 @ 12:29 AM
8 Quan Huyện 45 pts 22-10-2009 @ 04:31 PM
9 Daniel 44 pts 09-05-2006 @ 03:26 PM
10 NguoiVN 40 pts 08-12-2005 @ 01:22 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 1 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 1 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC