Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Desert Dash Điểm cao
Mô tả: Race your speeder across the desert collecting points.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 BacBIM 1,086 pts Shoot 50-50 = -50 d :s 04-03-2009 @ 03:02 PM
2 Mặc Lan 816 pts 13-08-2008 @ 01:15 AM
3 tuyetanh173 656 pts 03-02-2006 @ 06:41 AM
4 LacThien 626 pts 13-08-2008 @ 01:31 AM
5 Dân làng Ven 526 pts 11-01-2006 @ 02:36 PM
6 HRV 386 pts 11-01-2006 @ 07:04 PM
7 h2990123 90 pts 05-12-2005 @ 03:04 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 5 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 5 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC