Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Alien Điểm cao
Mô tả: Help the Alien get to the finish
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Evil 500 pts hihi 17-04-2008 @ 10:41 PM
2 BacBIM 500 pts Kịch đường tàu rồi, chơi sau thiệt quá sp_ike.gif 26-11-2008 @ 12:39 AM
3 theanhcai 420 pts 13-10-2006 @ 05:34 PM
4 Imagine 340 pts 28-11-2005 @ 07:13 PM
5 Sóng 290 pts kho thật 16-04-2008 @ 10:41 PM
6 Dân làng Ven 290 pts laugh.gif 21-04-2008 @ 03:15 AM
7 Sir_Reb 290 pts 27-07-2008 @ 02:26 PM
8 cudomo 240 pts 12-09-2006 @ 03:01 PM
9 POPEYE 240 pts 26-05-2007 @ 05:24 PM
10 nicochiphai 240 pts 20-04-2008 @ 08:43 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 1 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 1 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC