Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Asteroid Field Điểm cao
Mô tả: Try to hit as many Asteroids as you can as you travel through the Asteroid Field.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 225 pts 27-07-2008 @ 06:28 AM
2 theanhcai 140 pts 31-10-2006 @ 11:00 PM
3 cudomo 102 pts 03-10-2006 @ 04:02 PM
4 hạt mít 98 pts hê hê 02-10-2006 @ 01:40 PM
5 Dân làng Ven 59 pts 29-09-2006 @ 05:00 AM
6 Milou 29 pts 30-01-2006 @ 01:34 PM
7 NguoiVN 26 pts 25-12-2005 @ 03:49 PM
8 Daniel 26 pts 11-05-2006 @ 08:20 AM
9 soctettoc 5 pts 14-04-2009 @ 12:33 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 5 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 5 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC