Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Crate Escape Điểm cao
Mô tả: Crab lad has to help his freaky deaky mates escape from the circus train. Unlock the crates to help them in their bid for freedom.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Mặc Lan 708 pts 28-03-2008 @ 02:57 AM
2 hồn nhiên như hơi thở 677 pts chật vật, hic 12-03-2009 @ 02:55 AM
3 pluto 480 pts 28-04-2006 @ 07:37 AM
4 BacBIM 446 pts 04-03-2009 @ 03:40 PM
5 Dân làng Ven 193 pts 10-04-2006 @ 05:44 AM
6 Milou 55 pts 22-02-2006 @ 09:04 AM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 3 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 3 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC