Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Destroy All Humans Điểm cao
Mô tả: Capture 20 humans as quickly as possible.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Sir_Reb 22,825 pts 10-08-2008 @ 10:38 AM
2 Dân làng Ven 21,750 pts 22-04-2006 @ 12:48 AM
3 ngautuan 21,493 pts 18-10-2005 @ 04:44 AM
4 Muathuhanoi 19,587 pts 21-06-2007 @ 07:33 PM
5 POPEYE 10,587 pts 23-05-2007 @ 09:39 PM
6 Cuội 9,843 pts 22-04-2006 @ 06:39 PM
7 DTN 5,568 pts 28-10-2005 @ 06:19 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 4 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 4 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC