Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Alu`s Revenge Điểm cao
Mô tả: Click on any grouping of two or more masks to make them disappear.
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

5 Trang  1 2 3 > » 

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 nicochiphai 738,680 pts Evil ơi sp_ike.gif 27-08-2007 @ 05:33 PM
2 Evil 692,600 pts Nico ơi, tớ đang học thi đấy:( 14-09-2007 @ 01:11 PM
3 soctettoc 487,740 pts hì hì 22-02-2007 @ 08:32 PM
4 Cung Mi 425,820 pts laugh.gif 09-08-2006 @ 12:51 AM
5 Sir_Reb 416,920 pts 22-07-2008 @ 01:07 PM
6 porcupine 371,540 pts 23-02-2006 @ 01:52 PM
7 CAM 339,030 pts 11-08-2006 @ 06:24 AM
8 khoaitayran 267,730 pts máy mình chạy nhanh quá ko chơi được trò này rồi :(( 09-08-2006 @ 09:46 PM
9 Mật ong 229,070 pts 10-04-2007 @ 11:17 PM
10 Tit 227,130 pts 24-11-2006 @ 09:28 AM

5 Trang  1 2 3 > » 

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 2 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 2 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC