Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    Amazon Quest Điểm cao
Mô tả: This game like Bejeweled wants to lead you on a quest. Turn off the illuminated blocks by making rows of 3 or more equal icons. Watch the time!!
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

2 Trang  1 2 >

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Cận 61,661 pts Tay mỏi rã rời 27-09-2006 @ 06:16 PM
2 CAM 61,216 pts 26-05-2006 @ 10:55 PM
3 Trăng 48,465 pts 10-04-2006 @ 01:18 AM
4 Sir_Reb 30,853 pts 23-07-2008 @ 01:40 PM
5 soctettoc 30,010 pts mãi không chết! 09-04-2006 @ 01:20 AM
6 link 27,892 pts 08-04-2006 @ 06:07 PM
7 khoaitayran 26,360 pts trò này mãi chả chết, chán. 07-04-2006 @ 02:15 AM
8 Hoa bưởi trắng 20,632 pts tưởng sao... ai dè... haizzz 27-12-2011 @ 05:39 PM
9 Milou 13,988 pts để qua đem cho nó tự chết 14-04-2006 @ 02:22 AM
10 nhanongduatai 13,168 pts chơi mai ko chet di ngu trua cho suong 29-11-2008 @ 04:45 PM

2 Trang  1 2 >

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 4 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 4 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC