Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Tên trò chơi
    3D Tetris Điểm cao
Mô tả: Just like Tetris, but 3D Style
 
Các lựa chọn 
Đăng nhập để chơi
Trở về

Điểm cao
# Tên Điểm cá nhân Bình luận Thời gian
1 Trăng 5,589 pts 21-02-2006 @ 08:59 AM
2 lionceau 465 pts 18-10-2005 @ 10:45 PM
3 anhhungxalo 368 pts 30-10-2005 @ 10:14 PM
4 vuvi2112 341 pts 18-12-2009 @ 06:43 PM
5 TVinh 310 pts 22-10-2005 @ 04:45 PM
6 LacThien 200 pts 28-12-2008 @ 11:04 PM

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

Số người đang có mặt trong Tổ tôm : 0 người
Người làng : 0 | Khách lạ : 0 | Giấu mặt : 0 


ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC