Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Alu`s Revenge 164,180 pts  17 / 41 1,282
2 Bubble Bugs 1,110 pts  5 / 10 77
3 Bubble Shooter 18,870 pts  20 / 27 1,875
4 Caray Snake 53,130 pts  6 / 12 179
5 Chopper Challenge 1,651 pts  6 / 22 234
6 Corn Pile 150 pts  11 / 19 209
7 Daffy Jumper 400 pts  4 / 8 107
8 Dick Quick`s Island Adventure 5 pts  1 / 6 26
9 Evil Balloon Siege! 400 pts  2 / 3 7
10 EVOLVRON -1,184 pts  7 / 7 39
11 Frisbee Dog 30 pts  3 / 3 8
12 Gandys Quest 2,375 pts  1 / 2 12
13 Jungle Dave 130 pts  3 / 7 15
14 Snake 930 pts  16 / 29 1,290
Thống kê cá nhân

Số lần về nhất : 2
Số lần về nhì : 1
Số lần về ba : 2
Lọt vào "Top 10" : 5
Số trò chơi đã tham gia của : 14
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC