Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập để chơi | Đăng ký tạm trú )

Tổ tôm  ·   Tùy chọn cá nhân  ·   Sổ ghi nhớ  ·   Bảng xếp hạng cá nhân

Bảng thành tích cá nhân của Evil
# Tên trò chơi Điểm cá nhân Xếp hạng Số lần chơi
1 Add Like Mad 3,923 pts  2 / 18 407
2 AiB 2,446 pts  16 / 20 224
3 Air Typer 83,310 pts  1 / 18 501
4 Alien 500 pts  1 / 18 56
5 Alpha Bravo Charlie 150 pts  12 / 13 51
6 Alu`s Revenge 692,600 pts  2 / 41 1,282
7 Anchor Ball 29 pts  11 / 11 57
8 Arcade Animals 3 179 pts  6 / 13 85
9 Attack of the Sprouts 970 pts  3 / 8 117
10 Baby Boom 1,374,500 pts  1 / 16 538
11 Babycal Throw 46,835 pts  1 / 12 1,672
12 Banker Brokers 2,250 pts  9 / 13 62
13 Bat & Mouse 2 455,800 pts  1 / 6 86
14 Beach Bobbing Bob 16 pts  2 / 23 488
15 Beat The Meter 1,090 pts  1 / 13 113
16 Beaver Dive 14,300 pts  1 / 14 169
17 Beetle Bomp 296,155 pts  1 / 10 98
18 Bloc Smart 16,848 pts  1 / 5 70
19 Blocks 9,200 pts  41 / 49 8,805
20 Blocks 2 156,224 pts  4 / 23 763
21 Bola 77,825 pts  1 / 8 62
22 Bomberman 193,500 pts  3 / 20 264
23 Bomby Bomy 700 pts  11 / 14 175
24 Bookworm 147,170 pts  3 / 12 67
25 Brain Force 67,000 pts  10 / 22 290
26 Brainiac 1,696 pts  22 / 30 1,027
27 Breakout 360 420 pts  3 / 5 20
28 Bunker 418 pts  12 / 17 279
29 Caray Snake 78,550 pts  3 / 12 179
30 Catch Roo 758 pts  9 / 14 47
31 Chain Letters 5,630 pts  5 / 11 1,451
32 City Jumper: NY Bonus Edition 2 pts  10 / 10 54
33 Click Clack 19,720 pts  2 / 5 42
34 Collapse 1,493 pts  26 / 43 2,856
35 Corn Pile 1,955 pts  2 / 19 209
36 Cubitsu 58,910 pts  1 / 9 220
37 DeadEye 35,070 pts  7 / 17 256
38 Dont Let Go 236,968 pts  1 / 18 337
39 Fire Fighter 14,730 pts  3 / 5 9
40 Fisherman Sam 33,438 pts  4 / 14 414
41 Flower Frenzy 8,800 pts  7 / 27 1,360
42 Frog Mania 28,400 pts  1 / 16 144
43 Fruity Basket 6,120 pts  3 / 6 72
44 LEtters 521 pts  1 / 8 161
45 Lines 6,410 pts  6 / 21 320
46 Mahjong Connect 1,505 pts  1 / 12 960
47 Mahjongg 2 124,353 pts  3 / 19 19,374
48 Mercury Drops 760 pts  3 / 14 279
49 Mind Me Bloody Beer 50 pts  2 / 7 38
50 Mind Your Marbles 17,450 pts  2 / 20 1,046
51 Pang 20,750 pts  1 / 4 1,254
52 Pegz 4 pts  4 / 6 30
53 Pendulumeca 4,674 pts  1 / 5 78
54 Plops 2,525 pts  5 / 10 203
55 Quick Words 7,890 pts  3 / 9 211
56 Radial Pong 10,543 pts  1 / 16 193
57 ScrewBall 13,455 pts  2 / 7 745
58 Sea Word 2,751 pts  1 / 5 20
59 Sentenced 1,073 pts  2 / 4 39
60 Snake 37 pts  23 / 29 1,290
61 Spiderman Web of Words 1,183,540 pts  2 / 4 159
62 Spin Balls 276 pts  8 / 10 112
63 Square Bear Reversi 7,311 pts  12 / 21 896
64 Stackopolis 195,905 pts  1 / 4 17
65 Star Ball 5,880 pts  4 / 5 85
66 Stress Relief Paintball 840 pts  21 / 23 954
67 Suds 2,721 pts  5 / 12 120
68 Time for Trouble! 1,570 pts  2 / 8 89
69 Toon Shift 125,870 pts  2 / 8 57
70 Traffic Control 151 pts  1 / 5 113
71 UFO 101 3,192 pts  1 / 11 397
72 Ultra Black 120,260 pts  2 / 7 477
73 Wacky Word Wiz 52,975 pts  2 / 5 88
74 Word Craze 790 pts  3 / 3 78
75 Word Race 92 pts  5 / 5 49
76 X-Pipes 18,340 pts  1 / 15 1,142
Thống kê cá nhân

Evil
Số lần về nhất : 23
Số lần về nhì : 14
Số lần về ba : 11
Lọt vào "Top 10" : 17
Số trò chơi đã tham gia của Evil: 77
Số lần chơi của tất cả mọi người : 102,512
Số lượng trò chơi : 725

Help: hãy click vào tiêu đề của trò chơi mà bạn thích hay bạn đang đang chơi dở để ghi nhớ trò chơi đó vào sổ ghi nhớ cá nhân.

ibProArcade v2.5.2 © Chris Kelly 2004 www.ibproarcade.com
Special features added by SM.

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC